Jyske Adria Venner.
Bestyrelsen.
Formand. Peter Sølvhøj Brylderup Bov Tlf: 26255609 mail: la.pe@mail.dk
Næstformand. Kristian Jepsen Gjesing Tlf: 40509379 mail: krj.jepsen@mail.com
Sekretær. Inga Skou Johannesen Silkeborg Tlf: 60947094 mail: ingaskou@jubii.dk
Bestyrelsesmedlem. Arne Hansen Karup J Tlf: 22562182 mail: arne_ha@yahoo.dk
Copyright © 2016 Jyske Adria Venner.
Kasserer. Klaus Koch Silkeborg Tlf: 51265920 mail: Kochbasser@hotmail.com
Webmaster. L.E.F.47
Revisor: Henrik Johannsen. Revisorsuppleant: Anne Marie Jepsen. Bestyrelsesuppleanter: Vivi Hansen. Birte Printz.